Energieadvies

BestEnergy4U analyseert voor u de energiekosten en -verbruiken en bezoekt het object om de energiebesparingmogelijkheden te inventariseren. BestEnergy4U plaatst verbruiksmeters per apparaat, ruimte of gebouw en verzorgt de analyse en presentatie van deze data. Zo maken wij u en de overige gebruikers bewust van hun elektriciteitsverbruik. Wij zijn niet afhankelijk van reeds geplaatste (slimme)meters.

Van het bezoek en de nadere onderzoekswerkzaamheden krijgt u niet alleen een rapportage, ook start de daadwerkelijke besparing middels schakelschema's en verbruikoptimalisaties.

Hierin worden de volgende zaken vastgelegd:

  • Per individuele en/of clustering van energieverbruiker(s) wordt het verbruik en gebruik vastgelegd.
  • Resultaten van verdere energiebesparende maatregelen.