Energiebesparingsplan

Na afronding van de inventarisaties (zoals beschreven in "energieadvies") kan een uitgebreide rapportage worden opgesteld eventueel conform de normen die door de Milieudienst zijn vastgesteld. In zo'n plan geeft u aan welke maatregelen u gaat treffen op het gebied van energie-efficiency.

 • Overzicht reeds getroffen energiebesparende maatregelen
 • Beschrijving van de energiehuishouding, dat wil zeggen een overzicht van de energiebalans van het totale object en een toedeling van ten minste 90% van het totale energieverbruik aan installaties en processen.
 • Een overzicht van mogelijke energiebesparende maatregelen van de installaties en processen die de grootste bijdrage in het totale verbruik hebben.
 • Per maatregel de volgende gegevens:
  • Jaarlijkse energiebesparing
  • De verwachte economische levensduur
  • Jaarlijkse besparing op energiekosten (op basis van energietarieven tijdens onderzoek).
  • Schatting van bijkomende kosten of baten anders dan energiebesparing.
  • Terugverdientijd op basis van (meer)investeringskosten en baten
  • Overzicht van mogelijke organisatorische en good housekeeping maatregelen die leiden tot energiebesparing.