Energie Quickscan

Een Energie Quickscan is een eerste stap voor uw organisatie om een globaal inzicht te krijgen in de energiestromen en besparingsmogelijkheden.

Ook is het een goed instrument om aan de steeds strengere milieueisen van de overheid te voldoen. U kunt hierbij denken aan nieuwe Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB) en meerjarenafspraken die per branche worden afgesloten.

De Energie Quickscan is vooral geschikt voor overheidsgebouwen, scholen en utiliteitsgebouwen. Met de Energie Quickscan zet u een eerste stap richting het beheren en beheersen van uw energiekosten en de milieubelasting (CO2 uitstoot). BestEnergy4U verzorgt scans van uw installatie gebruik en energieverbruik. Deze analyse geeft onder andere inzicht in:

  • Nachtverbruik, weekendverbruik, dagverbruik en sluipverbruik.
  • Veranderend energieverbruik.
  • Verificatie van het aangeslagen verbruik (energienota) en een onafhankelijk gemeten verbruik
  • Een "benchmark" met andere gebouwen, ruimtes en /of apparatuur en uw verbruik in de besparingspotentie.
  • Het verbruik van een bepaalde ruimte of afdeling binnen uw gebouw.
  • Subsidiemogelijkheden.
  • Globale besparingsmaatregelen.

U kunt met deze gegevens competities in elektriciteitsbesparing tussen verschillende afdelingen te organiseren of bonussen van het elektriciteitsverbruik afhankelijk te maken.