Onze expertise

Om te komen tot het juiste energiebeheer wordt een stapsgewijze uitvoeren toegepast. Op basis van "grof-naar-fijn" wordt middels een beschreven aanpak niet alleen het energiebesparingpotentieel in beeld gebracht maar kunnen wij direct energie besparen in geld en CO2 uitstoot

Als uw bedrijf meer dan 200.000 kWh elektriciteit of 75.000 m3 gas per jaar verbruikt bent u (meestal) verplicht om een energie onderzoek uit te laten voeren. BestEnergy4U kan dit onderzoek voor u uitvoeren.

Voor het besparen op energie hanteren wij de methodiek "Trias Energetica". BestEnergy4U past op een uniek wijze de combinatie van "techniek" en "menselijk gedrag & bewustwording" toe, om te komen tot snelle besparingen.

Binnen ons concept hanteren wij over het algemeen een "terugverdientijd" van maximaal 2 3 jaar met relatief lage investeringen. Deze investeringen zijn vooraf concreet gemaakt en reel in relatie tot uw gestelde doelen.

Om succesvol de gewenste bijdrage aan maatschappelijk verantwoord Ondernemen te realiseren moet men zoveel mogelijk SMART doelen stellen. SMART staat voor Specific. Measurable, Attainable, Relevant en Timed.

BestEnergy4U draagt bij aan uw Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Bewust en duurzaam omgaan met energie is een belangrijk onderdeel van duurzaam ondernemen. Het energieaspect heeft te maken met n van uw speerpunten: CO2-zuinige productie met zo min mogelijk afval en andere vervuilende aspecten.