Retail

De retail- en vastgoedsector hebben hun krachten al gebundeld om gezamenlijk aanzienlijke energiebesparing in de Nederlandse winkelvastgoedmarkt te realiseren in het Platform ‘Koplopers Duurzaamheid in Retail'.

Het Platform heeft ten doel om te komen tot concrete resultaten en aanbevelingen, die leiden tot het doorbreken van de ‘Circle of Blame' ten aanzien van het verduurzamen van de Nederlandse winkelvastgoedmarkt.

De Nederlandse winkelvastgoedmarkt is verantwoordelijk voor 18% van het energiegebruik in de totale utiliteitsbouw. Een aanzienlijk aandeel waar volgens het Platform en BestEnergy4U nog veel winst te behalen is voor alle betrokkenen. Verlichting, essentieel voor elke onderneming. Maar verlichting is ook een energieverslinder; meer dan 20% van de energiekosten gaat aan verlichting op.

Het Platform heeft rond het thema energie niet voor niets drie werkgroepen geformeerd: ‘meten is weten', ‘contracten & afspraken' en ‘(stimulerings)regelingen'. BestEnergy4U sluit met haar aanpak naadloos aan en werkt volgens een gestructureerde, concrete en bovenal succesvolle benadering.

Door het registreren van de energieverbruik zal bewustwording ontstaan m.b.t. het energieverbruik en kan energieverspilling aan het licht gebracht worden. In de praktijk leidt energieregistratie bijvoorbeeld alleen al tot een energiebesparing van 5 tot 10%.

BestEnergy4U helpt u graag bij het concreet realiseren van uw doelstellingen maar kan u ook assisteren bij het helder en structureel formuleren van uw energiebesparingplannen.