Gemeenten

Een goede en betrouwbare energievoorziening is van levensbelang voor de Nederlandse samenleving. Een tekort aan energie kan ernstige gevolgen hebben voor alle onderdelen van de maatschappij en voor de economie. Daarom voert het ministerie van Economie, Innovatie en Landbouw een actief energiebeleid. Agentschap NL werkt aan de doelstelling dat de energievoorziening zo betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam mogelijk is.

Om klimaatverandering tegen te gaan wil Nederland in 2020 20% minder CO2 uitstoten. Energiebesparing kan meehelpen om deze uitstoot te verminderen. Honderden gemeenten zien in middels de voordelen van een energiezuinige bedrijfsvoering.

Door het registreren van de energieverbruik zal bewustwording ontstaan m.b.t. het energieverbruik en kan energieverspilling aan het licht gebracht worden. In de praktijk leidt energieregistratie bijvoorbeeld alleen al tot een energiebesparing van 5 tot 10%.

BestEnergy4U helpt u graag bij het concreet realiseren van uw doelstellingen maar kan u ook assisteren bij het helder en structureel formuleren van uw energiebesparingplannen.