Bedrijven

Bij maatschappelijk verantwoord (MVO) / duurzaam ondernemen neemt een bedrijf de verantwoordelijkheid voor de effecten van de bedrijfsactiviteiten op mens, milieu en bedrijfsvoering. Het bedrijf maakt bewuste keuzes om een balans te bereiken tussen People, Planet en Profit.

Bewust en duurzaam omgaan met energie is een belangrijk onderdeel van duurzaam ondernemen. Het energieaspect heeft te maken met n van de speerpunten: CO2-zuinige productie met zo min mogelijk afval en andere vervuilende aspecten.

In 2030 is duurzaamheid geen luxe meer, maar noodzaak. De overheid dwingt ons met wet- en regelgeving om energiezuiniger en duurzamer te werken en leven. De overheid heeft zich bijvoorbeeld als taakgesteld dat in 2030 het energieverbruik van 1990 gehalveerd dient te zijn.

Om klimaatverandering tegen te gaan wil Nederland in 2020, 20% minder CO2 uitstoten. Energiebesparing kan meehelpen om deze uitstoot te verminderen. Daarom staat in de Wet Milieubeheer (Activiteitenbesluit) dat bedrijven alle energiebesparende maatregelen moeten nemen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Steeds meer gebouweigenaren en -beheerders zien dat energiebesparing ook voor aanzienlijke kostenbesparingen kan zorgen.

Uw energiegebruik is immers een flinke kostenpost. Met eenvoudige maatregelen bespaart u tientallen procenten per jaar. Het mes snijdt aan twee kanten: het bespaart kosten maar spaart ook het milieu.

Door het registreren van de energieverbruik zal bewustwording ontstaan m.b.t. het energieverbruik en kan energieverspilling aan het licht gebracht worden. In de praktijk leidt bijvoorbeeld energieregistratie alleen al tot een energiebesparing van 5 tot 10%.

BestEnergy4U helpt u graag bij het concreet realiseren van uw doelstellingen maar kan u ook assisteren bij het helder en structureel formuleren van uw energiebesparingplannen.