Scholen

Scholen willen de uitstoot van broeikasgassen terugdringen. Energiebesparing is een uitstekende manier om te zorgen voor minder uitstoot van CO2, het belangrijkste broeikasgas.

Door de schoolgebouwen zelf energiezuiniger te maken reduceert de school en/of stichting op energiekosten. Op de tweede plaats kan het de leerlingen bewust maken van het verband tussen klimaatverandering energiegebruik en hun eigen rol daarin.

BestEnergy4U kan in samenspraak met de school lespakketten samenstellen, voor zowel de hoogste groepen basisonderwijs als voor de onder- en bovenbouw van het voortgezet onderwijs.

Door het registreren van de energieverbruik zal bewustwording ontstaan m.b.t. het energieverbruik en kan energieverspilling aan het licht gebracht worden. In de praktijk leidt energieregistratie bijvoorbeeld alleen al tot een energiebesparing van 5 tot 10%.

Uw energiegebruik is immers een flinke kostenpost. Met eenvoudige maatregelen bespaart u tientallen procenten per jaar. Het mes snijdt aan twee kanten: het bespaart kosten maar spaart ook het milieu.

BestEnergy4U helpt u graag bij het concreet realiseren van uw doelstellingen maar kan u ook assisteren bij het helder en structureel formuleren van uw energiebesparingplannen.