Onze aanpak

Om te komen tot het juiste energiebeheer wordt een stapsgewijze uitvoeren toegepast. Op basis van "grof-naar-fijn" wordt middels een beschreven aanpak het energiebesparingpotentieel in beeld gebracht.

Niet alleen technische aspecten worden belicht, tevens wordt aandacht geschonken aan de bewustwording en het gedrag van gebruikers als succesfactor bij het reduceren van energiegebruik. BestEnergy4U past op een uniek wijze de combinatie van "techniek" en "menselijk gedrag & bewustwording" toe, om te komen tot snelle besparingen.

Binnen ons concept hanteren wij over het algemeen een "terugverdientijd" van maximaal 2 3 jaar met relatief lage investeringen. Deze investeringen zijn vooraf concreet gemaakt en reel in relatie tot uw gestelde doelen.

Om succesvol de gewenste bijdrage aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen te realiseren moet men zoveel mogelijk SMART doelen stellen. SMART staat voor: Specific. Measurable, Attainable, Relevant en Timed.